Foto & bild

Fotografering, bildredigering, bildmanipulering och mycket annat, med mycket erfarenhet och stor kunskap av framställning av specifika bilder och då passande sitt syfte, att förklara detta med ord är svårt, men önskemål från beställaren är min utmaning.

Önskemål och idéer är starten på en kanske fantastisk upplevelse för både kund och betraktare av en bild eller foto, ett foto tagit ur verkligheten eller en skapad bild med ett verktyg som inte har begränsningar. Bilder är säljande i syfte att få blickpunkten att fånga betraktaren.